Dzień: 7 listopada 2022

SZKOLNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN SZKOLNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ   Cel przeglądu: – popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, – podkreślanie ważnych wydarzeń historycznych, – rozbudzanie patriotyzmu w młodym pokoleniu, – kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej, – inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez młode pokolenie. […]

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status