Wyniki konkursu plastycznego „Zaczarowana kraina”

Prezentujemy laureatów konkursu „Zaczarowana kraina” o charakterze ogólnopolskim organizowanego przez nasze przedszkole. Tym razem, ze względu na epidemię, prac było zdecydowanie mniej niż zazwyczaj. Tym bardziej dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom! I miejsce – Bartosz Klejna lat 6, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle II miejsce -Hanna Zalewska lat 5, Przedszkole w Drawsku […]

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w świetlicy szkolnej

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej informuje, że od 08 do 25 czerwca 2020 roku w uzgodnieniu z organem prowadzącym zostaje wznowiona tylko i wyłącznie działalność świetlicy szkolnej. Stołówka szkolna nie będzie funkcjonowała. Zajęcia dydaktyczne w szkole nie mogą być realizowane z uwagi na brak odpowiedniej wielkości sal lekcyjnych, które by pomieściły wszystkie dzieci tj. […]

Wznowienie pracy Przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej informuje, że od 08 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zostaje wznowiona działalność przedszkola. Wszystkich zainteresowanych rodziców zajęciami opiekuńczymi w przedszkolu prosimy o wypełnienie „Oświadczenia rodzica dziecka uczęszczającego do PP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej od 08.06.2020 r. do 30.06.2020 r. w okresie stanu epidemiologicznego.” […]

Nauczanie zdalne w Przedszkolu Publicznym w Mesznej

Od dnia  25 marca 2020r.  w związku z wejściem  w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalono nowe regulacje prawne nakładające  na placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, obowiązek prowadzenia kształcenia […]

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w ZSP w Mesznej dla uczniów zgłoszonych wg oświadczeń rodziców   Matematyka – 02.06.2020r. (wtorek) od g. 9.00 do 9.45 Historia – 03.06.20202r. (środa)  od g. 9.00 do 9.45 Przyroda – 04.06.20202r. (czwartek)  od g. 9.00 do 9.45

Zwroty książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Miesiąc czerwiec, to czas zwracania książek i darmowych podręczników do biblioteki szkolnej. W kończącym się roku szkolnym 2019/2020, z uwagi na pandemię i obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne, odbiór książek będzie przeprowadzony zgodnie z Procedurą bezpiecznego zwrotu książek do biblioteki Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej w […]

Konsultacje dla uczniów klas IV – VI

Dnia 27 V 2020 r. nauczyciele wystawiają końcoworoczne oceny proponowane z wszystkich przedmiotów. Jeżeli uczniowie klas IV – VI będą chcieli poprawić swoje oceny zapraszamy na konsultacje, które odbędą się w szkole w dniach od 1 do 5 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu. Opracowany harmonogram pojawi się na stronie internetowej placówki w piątek tj. […]

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że od 25 maja 2020 roku zostają uruchomione zajęcia rewalidacyjne i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu  oraz zajęcia rewalidacyjne w szkole. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia, które otrzymacie Państwo drogą mailową od dyrektora lub pedagoga szkolnego lub możecie je Państwo pobrać  ze […]

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w świetlicy szkolnej.

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej informuje, że  od 25 maja 2020 roku w uzgodnieniu z organem prowadzącym  zostaje wznowiona tylko i wyłącznie działalność świetlicy szkolnej. Stołówka szkolna  nie będzie funkcjonowała. Zajęcia dydaktyczne w szkole nie mogą być realizowane z uwagi na brak odpowiedniej wielkości sal lekcyjnych, które by pomieściły wszystkie dzieci tj. 1 dziecko […]

Back To Top